image/jpegЗаедно да направим повече!

Добре дошли  в сайта на Авео консултинг!

Авео консултинг е компания с опит в сферата на консултантските услуги, свързани с разработване и внедряване на системи за управление, финансово, кредитно и инвестиционно консултиране, които могат да осигурят ефективността, стабилността и растежа на всеки бизнес, както в България, така и зад граница.

Авео консултинг има подходящия продукт за всеки,независимо дали това е консервативен или толерантен към по-висока степен на риск инвеститор.  

Авео консултинг предлага разнообразни решения в сферата на сливанията и придобиванията, капиталовите инвестиции, недвижимите имоти, управлението на проекти и управлението на фондове.

Авео консултинг помага на фирмите цялостно да реализират стратегическата си визия, да увеличават капитала си чрез модерни методи, минимизиращи разходите и осигуряващи добра ликвидност, както и ефективно да управляват своите активи, пасиви и финансови рискове.

Авео консултинг  има голям опит в осигуряване на  финансиране и  управление  на проекти в областта на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) със средства от национални, европейски и международни програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.